Sekretesspolicy

1. ALLMÄNT

1.1. Webbutikens sekretesspolicy utgör endast information, vilket innebär att den inte är källa till skyldigheter för Webbutikens Tjänstetagare eller Kunder.
1.2. Administratör av personuppgifter som samlas via Webbutiken är bolaget “MARITEX” LESZEK ŁOSIN SPÓŁKA JAWNA (kommanditbolaget med begränsat ansvar) med säte i Gdynia, Polen (sätes och postadress: ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia, Polen), registrerat i det nationella domstolsregistret KRS under KRS-nummer 0000880720, registreringsrätt där bolagets dokumentation lagras: Tingsrätten för Gdańsk-Północ i Gdańsk, Näringslivsavdelningen VIII för Nationella domstolsregistret, VAT-nummer: 9581659572; REGON-nummer 221578676; e-postadress: maritex@maritex.com.pl – kallad nedan ”Administratören” och samtidigt är Webbutikens Tjänstegivare och Säljare.
1.3. Tjänstetagarens och Kundens personuppgifter kommer att behandlas enligt polska lagen av den 29 augusti 1997 om skydd av personuppgifter (Polsk författningssamling Dz. U. av 1997, Nr 133, pos. 883 med senare ändringar) (kallad nedan: Personuppgiftslagen) samt polska lagen av den 18 juli 2002 om elektroniska tjänster (Polsk författningssamling Dz. U. av 2002, Nr 144, pos. 1204 med senare ändringar).
1.4. Administratören ger särskild omsorg för att skydda intressen av dem personer som uppgifterna rör, och i synnerhet säkerställer att de samlade uppgifterna behandlas enligt lagen, lagras för bestämda enligt lagen ändamål och behandlas inte vidare på ett sätt som strider mot dessa ändamål, är sakligt korrekta och adekvata för behandlingsändamål och lagras i form som gör det möjligt att identifiera personer som de rör inte längre än det är nödvändigt för att uppnå behandlingsändamålet.
1.5. Alla ord, uttryck och akronymer som förekommer på denna webbsida och börjar med stor bokstav (t.ex. Säljaren, Webbutiken, Den Elektroniska Tjänsten) ska uppfattas enligt deras definition som anges i Webbutikens Användarvillkor tillgängliga på Webbutikens webbsidor.

2. ÄNDAMÅL OCH OMRÅDE FÖR ATT SPARA UPPGIFTER OCH MOTTAGARE AV UPPGIFTER

2.1. Varje ändamål, område och mottagare av uppgifter som behandlas av Administratören framgår av aktiviteter som utförs av Tjänstetagaren eller Kunden i Webbutiken. Till exempel om Kunden ska vid Beställningen välja personlig hämtning istället för kurirleverans kommer dennes personuppgifter behandlas för att ingå och genomföra Köpeavtalet men de ska inte vara tillgängliga för den transportör som genomför leveransen på Administratörens uppdrag.
2.2. Möjliga ändamål för att samla Tjänstetagarnas eller Kundernas personuppgifter av Administratören:
2.2.1. att ingå och genomföra Köpeavtal eller avtal om tillhandahållande av Den Elektroniska Tjänsten (t.ex. Konto).
2.2.2. direkt marknadsföring av Administratörens egna produkter eller tjänster.
2.3. Möjliga mottagare av personuppgifter av Webbutikens Kunder:
2.3.1. Om Kunden väljer i Webbutiken leveransen med vanlig post eller kurir, tillhandahåller Administratören Kundens personuppgifter till den valda transportören eller den mellanhand som genomför leveransen på Administratörens uppdrag.
2.3.2. Om Kunden väljer i Webbutiken betalningen med e-överföring eller betalningskort, tillhandahåller Administratören Kundens personuppgifter till den valda aktören som hanterar dessa betalningar i Webbutiken.
2.4. Administratören kan behandla följande personuppgifter av dem Tjänstetagare eller Kunder som använder Webbutiken: förnamn och efternamn, e-postadress, telefonnummer, leveransadress (gatuadress, husnummer, lokalnummer, postnummer, stad, land), adress av bostad/företag/säte (om den är annan än leveransadressen). Om Tjänstetagare eller Kunder inte är konsumenter får Administratören behandla dessutom deras företags namn och momsregistreringsnummer (NIP-nummer).
2.5. Det kan vara nödvändigt att ange sina personuppgifter som nämns i avsnitt ovan, för att ingå och genomföra Köpeavtal eller avtal om tillhandahållande av Den Elektroniska Tjänsten i Webbutiken. Uppgifter som är nödvändiga för att ingå avtal visas varje gång på Webbutikens sida samt i Webbutikens Användarvillkor.

3. COOKIES OCH DRIFTDATA

3.1. Cookies-filer (sk. kakor) är små textuppgifter i form av textfiler, som skickas av server och lagras hos Webbplatsens Användare (t.ex. på datorns hårddisk, bärbar dator eller smartphones minneskort, beroende på den enhet som används för att besöka vår Webbutik). Detaljerad information om Cookies samt historia om deras uppkomst finns bl.a. här: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
3.2. Administratören kan behandla data som finns i Cookies under användning av besökare av Webbutikens webbsida för att:
3.2.1. identifiera Tjänstetagarna som inloggade i Webbutiken och visa att de är inloggade,
3.2.2. spara uppgifter angivna i Beställningsformulär, enkäter eller inloggningsuppgifter från Webbutiken,
3.2.3. skapa anonym statistik över användningssätt av Webbutikens sida.
3.3. De flesta webbläsare tillgängliga på marknaden godkänner som standard lagring av Cookies. Alla kan bestämma villkor för användning av Cookies med hjälp av inställningar i sin egen webbläsare. Detta innebär att man kan t.ex. delvis begränsa (t.ex. för en viss tid) eller helt avstänga möjlighet till att spara Cookies-filer – i det sista fallet kan det dock påverka Webbutikens vissa funktioner (t.ex. då går det inte att lägga Beställningen via Beställningsformuläret eftersom Produkterna inte sparas i varukorgen under följande steg).
3.4. Webbläsarens inställningar för Cookies är viktiga med hänsyn till godkännande för att vår Webbutik använder dem – enligt villkoren kan sådant godkännande också uttryckas via webbläsarens inställningar. Om man inte godkänner det ska man ändra inställningar för Cookies i sin webbläsare.
3.5. Detaljerad information om ändring av inställningar för Cookies samt deras borttagning på egen hand i de mest populära webbläsare finns under hjälpfliken och på nedanstående webbsidorna (klicka på respektive länk):
• i Chrome-webbläsare
• i Firefox-webbläsare
• i Internet Explorer-webbläsare
• i Opera-webbläsare
• i Safari-webbläsare
3.6. Administratören behandlar även anonyma driftdata förknippade med användning av Webbutiken (sk. loggar – IP-adress och domän) för att skapa statistik som hjälper med att förvalta den. Dessa data är av en kumulativ och anonym karaktär, dvs. de innehåller inga egenskaper som identifierar besökare av Webbutikens sida. Loggar är inte tillgängliga för tredje part.

4. GRUNDEN FÖR DATABEHANDLING

4.1. Tjänstetagaren eller Kunder anger sina personuppgifter frivilligt men om man inte anger de personuppgifter som krävs enligt Webbutiken och Webbutikens Användarvillkor för att ingå och genomföra Köpeavtal eller avtal om tillhandahållade av Den Elektroniska Tjänsten är det omöjligt att ingå detta avtal.
4.2. Grunden för att behandla Tjänstetagarens eller Kundens personuppgifter är genomförande av det avtal denne är part i eller vidtagande på dennes begäran av åtgärder innan avtalsingående. Vid behandling av uppgifter för direkt marknadsföring av Administratörens egna produkter eller tjänster är grunden för sådan behandling (1) tidigare medgivande av Tjänstetagaren eller Kunden eller (2) uppfyllande av de legitima ändamål som eftersträvas av Administratören (enligt art. 23 avs. 4 i polska Personuppgiftslagen för ett legitimt ändamål anser man framför allt direkt marknadsföring av Administratörens egna produkter eller tjänster).

5. RÄTT TILL KONTROLL, TILLGÅNG OCH ÄNDRING AV SINA PERSONUPPGIFTER

5.1. Tjänstetagaren eller Kunden har rätt att få tillgång till sina personuppgifter och att ändra dem.
5.2. Alla har rätt att kontrollera de uppgifter som bearbetas och rör dem, som samlats i Administratörens uppgiftsdatabas, i synnerhet rätt för att: komplettera, uppdatera, förklara personuppgifter, tillfällig eller permanent sluta att behandla dem eller ta bort dem, om de är ofullständiga, icke aktuella, felaktiga eller har samlats genom att strida mot lagen eller är inte längre nödvändiga för ändamål för vilket de samlats in.
5.3. Om Tjänstetagaren eller Kunden godkänner uppgiftsbehandling för direkt marknadsföring av Administratörens egna produkter eller tjänster kan detta avvisas när som helst.
5.4. Om Administratören ska behandla eller behandlar Tjänstetagarens eller Kundens uppgifter för direkt marknadsföring av Administratörens egna produkter eller tjänster är den person som uppgifterna rör, berättigad även till att (1) lämna in en skriftlig motiverad begäran om att sluta behandla dennes uppgifter på grund av dennes särskilda situation eller till att (2) invända mot behandling av dennes uppgifter.
5.5. För att utöva sina rättigheter som nämnts ovan kan man kontakta Administratören via ett lämpligt meddelande som skickas skriftligt eller elektroniskt på Administratörens adress som anges i början av vår sekretesspolicy.

6. SLUTBESTÄMMELSER

6.1. Webbutiken kan innehålla referenser till andra webbsidor. Administratören rekommenderar att läsa igenom sekretesspolicy på andra sidor till vilka man går. Denna sekretesspolicy gäller endast för denna Webbutik.
6.2. Administratören använder tekniska och organisationsåtgärder som skyddar de personuppgifter som behandlas på ett sätt som är lämpligt för risker och kategori för de skyddade uppgifterna, i synnerhet skyddar uppgifterna mot obehörig avslöjande, övertagande av en obehörig person, bearbetning med brott mot gällande regler samt ändring, förlust, skada eller förstörelse.
6.3. Administratören tillhandahåller på ett lämpligt sätt följande tekniska åtgärder som förhindrar att obehöriga personer tar över eller modifierar personuppgifter som skickas via e-post:
6.3.1. Skydd av uppgiftsamling mot obehörig åtkomst, inklusive SSL-certifikat.
6.3.2. Åtkomst till Kontot endast efter att ha skrivit in sitt individuella login och lösenord.

© Maritex Leszek Łosin Sp. j. Wszystkie prawa zastrzeżone. Systemy OmniChannel eCommerce: i-systems.pl

Exempelbild – produkten överensstämmer med beskrivningen men kan avvisa från den som visas på bilden (form, färg, andra egenskaper)