ANVÄNDARVILLKOR FÖR WEBBUTIKEN

MARITEX användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR FÖR WEBBUTIKEN MARITEX.COM.PL

INNEHÅLL:

1. ALLMÄNT
2. ELEKTRONISKA TJÄNSTER I WEBBUTIKEN
3. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KÖPEAVTAL
4. BETALNINGSSÄTT- OCH TIDSFRISTER FÖR PRODUKTEN
5. KOSTNAD, SÄTT OCH TID FÖR LEVERANS ELLERMTNING AV PRODUKTEN
6. PRDUKTENS REKLAMATION
7. REKLAMATIONS- OCH ANSPRÅKSHANTERING UTANFÖR DOMSTOL SAMT REGLER FÖR ÅTKOMST TILL DESSARFARANDEN
8. ÅNGERRÄTT (GÄLLER FÖR KÖPEAVTAL SOM INGÅTT EFTER 25 DECEMBER 2014)
9. BESTÄMMELSER FÖR FÖRETAGARE
10. SLUTBESTÄMMELSER

Webbutiken www.maritex.pl bryr sig om konsumenträttigheter. Konsumenten kan inte avstå från de rättigheter som följer av Lagen om konsumenträttigheter. Avtalets bestämmelser som är mindre nyttiga för konsumenten än bestämmelser i Lagen om konsumenträttigheter är ogiltiga, i stället använder man bestämmelser i Lagen om konsumenträttigheter. Bestämmelser i dessa Användarvillkor är inte avsedda för att utesluta eller begränsa några konsumenträttigheter som följer av tvingande bestämmelser i lag, och eventuella tvivel ska förklaras till förmån för konsumenten. Vid eventuella oenigheter mellan bestämmelser i dessa Användarvillkor och ovanstående bestämmelser, ska dessa bestämmelser ha företräde och de ska tillämpas.

1. ALLMÄNT

1.1. Webbutiken tillgänglig på webbsidan www.maritex.com.pl drivs av bolaget “MARITEX” LESZEK ŁOSIN SPÓŁKA JAWNA (kommanditbolaget med begränsat ansvar) med säte i Gdynia, Polen (sätes och postadress: ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia, Polen), registrerat i det nationella domstolsregistret KRS under KRS-nummer 0000880720, registreringsrätt där bolagets dokumentation lagras: Tingsrätten för Gdańsk-Północ i Gdańsk, Näringslivsavdelningen VIII för Nationella domstolsregistret, VAT-nummer: 9581659572; REGON-nummer 221578676; e-postadress: maritex@maritex.com.pl
1.2. Dessa Användarvillkor riktas både till konsumenter och företagare som besöker Webbutiken (med undantag för avsnitt 9 i Användarvillkoren som riktas endast till företagare).
1.3. Administratören för personuppgifter som behandlas i samband med genomförande av bestämmelser i dessa Användarvillkor är Tjänstegivaren. Personuppgifterna behandlas för ändamål, inom område och baserat på regler som finns i sekretesspolicy publicerad på Webbutikens sidor. Att tillhandahålla sina personuppgifter är frivilligt. Den person vars personuppgifter behandlas av Tjänstegivaren har rätt till att kontrollera, uppdatera eller korrigera deras innehåll.
1.4. Definitioner:
1.4.1. ARBETSDAG – en dag från måndag till fredag med förutom helgdagar.
1.4.2. REGISTRERINGSFRMULÄR – ett formulär tillgängligt i Webbutiken för att skapa ett Konto.
1.4.3. BESTÄLLNINGSFORMULÄR – Den Elektroniska Tjänsten, ett interaktivt formulär tillgängligt i Webbutiken för att lägga en Beställning, särskilt genom att lägga till Produkterna till elektronisk varukorg och bestämma villkor för Köpeavtal, inklusive leverans- och betalningssätt.
1.4.4. KUND – (1) en fysisk person med full rättskapacitet, och i de fall som anges i de allmänna bestämmelserna även en fysisk person med begränsad rättskapacitet; (2) en juridisk person; eller (3) en organisationsenhet utan en juridisk person, som enligt lagen har rättskapacitet; – som ingått eller ska ingå Köpeavtal med Säljaren.
1.4.5. CIVILKOD – polska lagen civilkoden av den 23 april 1964 (Polsk författningssamling Dz. U. 1964, nr 16, pos. 93 med senare ändringar).
1.4.6. KONTO – Den Elektroniska Tjänsten, en betecknad med ett individuellt namn (login) och lösenord angivet av Tjänstetagaren resurssamling i Tjänstegivarens datasystem, där samlas in de uppgifter som Tjänstetagaren angivit och information om dennes Beställningar i Webbutiken.
1.4.7. NYHETSBREV – Den Elektroniska Tjänsten, en elektronisk distributionstjänst som tillhandahålls av Tjänstegivaren via e-post som gör det möjligt att alla Tjänstetagare som använder den kan automatiskt få från Tjänstegivaren periodiska utgåvor av nyhetsbrev med information om Produkterna, nyheter och erbjudanden i Webbutiken.
1.4.8. PRODUKT – en lös egendom, tillgänglig i Webbutiken som är ett föremål för Köpeavtal mellan Kunden och Säljaren.
1.4.9. ANVÄNDARVILLKOR – dessa användarvillkor för Webbutiken.
1.4.10. WEBBUTIK – Tjänstegivarens webbutik tillgänglig under webbadressen: www.maritex.com.pl.
1.4.11. SÄLJAREN; TJÄNSTEGIVAREN – bolaget “MARITEX” LESZEK ŁOSIN SPÓŁKA JAWNA (kommanditbolaget med begränsat ansvar) med säte i Gdynia, Polen (sätes och postadress: ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia, Polen), registrerat i det nationella domstolsregistret KRS under KRS-nummer 0000880720, registreringsrätt där bolagets dokumentation lagras: Tingsrätten för Gdańsk-Północ i Gdańsk, Näringslivsavdelningen VIII för Nationella domstolsregistret, VAT-nummer: 9581659572; REGON-nummer 221578676; e-postadress: maritex@maritex.com.pl
1.4.12. KÖPEAVTAL – ett köpeavtal för Produkten som ingås eller ingåtts mellan Kunden och Säljaren via Webbutiken.
1.4.13. ELEKTRONISK TJÄNST – en tjänst som tillhandahålls elektroniskt av Tjänstegivaren på uppdrag av Tjänstetagaren via Webbutiken.
1.4.14. TJÄNSTETAGARE – (1) en fysisk person med full rättskapacitet, och i de fall som anges i de allmänna bestämmelserna även en fysisk person med begränsad rättskapacitet; (2) en juridisk person; eller (3) en organisationsenhet utan en juridisk person, som enligt lagen har rättskapacitet; – som använder eller ska använda Den Elektroniska Tjänsten.
1.4.15. LAGEN OM KONSUMENTRÄTTIGHETER, LAGEN – den polska lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter (Polsk författningssamling Dz. U. 2014, pos. 827 med senare ändringar).
1.4.16. BESTÄLLNING – Kundens viljeförklaring som lämnas in via Beställningsformuläret och som direkt leder till Köpeavtalet för Produkten med Säljaren.

2. ELEKTRONISKA TJÄNSTER I WEBBUTIKEN

2.1. I Webbutiken är tillgängliga följande Elektroniska Tjänster: Konto, Beställningsformulär och Nyhetsbrev.
2.1.1. Konto – användning av Konto är möjlig efter att ha fyllt i Registreringsformuläret. I Registreringsformuläret ska Tjänstetagaren ange följande uppgifter: login, förnamn och efternamn/företagets namn, adress (gatuadress, hus-/lokalnummer, postnummer, stad, land), e-postadress, kontakttelefonnummer och lösenord. Om Tjänstetagaren inte är konsument ska man även ange företagets namn och VAT-nummer.
2.1.1.1. Den Elektroniska Tjänsten Kontot tillhandahållas kostnadsfritt på obestämd tid. Tjänstetagaren kan, när som helst och utan att ange en anledning, ta bort Kontot (avsluta Kontot) genom att skicka en lämplig begäran till Tjänstegivaren, i synnerhet via e-post under adressen: maritex@maritex.com.pl eller skriftligt under adress: ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia, Polen.
2.1.2. Beställningsformulär – Kunden börjar använda Beställningsformulär genom att lägga till första Produkten till den elektroniska varukorgen i Webbutiken. Beställningen görs efter att Kunden utfört följande steg: (1) har fyllt i Beställningsformuläret och (2) klickat på Webbutikens sida fältet ”Bekräfta köpet” efter att ha ifyllt Beställningsformuläret – tills detta går det att på egen hand modifiera dem uppgifter som anges (man ska följa meddelanden som visas och information som finns på Webbutikens sida). I Beställningsformuläret ska Kunden ange följande uppgifter: förnamn och efternamn/företagets namn, adress (gatuadress, hus-/lokalnummer, postnummer, stad, land), e-postadress, kontakttelefonnummer och uppgifter som gäller för Köpeavtalet: Produkt/-er, antal Produkter, leveransadress och -sätt, betalningssätt. Om Kunden inte är konsument ska man även ange företagets namn och VAT-nummer.
2.1.2.1. Den Elektroniska Tjänsten Beställningsformuläret tillhandahålls kostnadfritt, är av en engångskaraktär och avslutas efter att ha lagt Beställningen via det eller efter att ha avbrutit Beställningen via det av Tjänstetagaren.
2.1.3. Nyhetsbrev – man kan använda Nyhetsbrevet efter att angivit sin e-postadress i fliken ”Nyhetsbrev” synlig på Webbutikens sida, där följande utgåvor av Nyhetsbrevet ska skickas och efter att klicka på ”Anmäl dig”. Man kan anmäla sig till vårt Nyhetsbrev genom att markera lämplig kryssruta när man skapar ett Konto – efter att ha skapat Kontot är Tjänstetagaren anmäld till Nyhetsbrevet.
2.1.3.1. Den Elektroniska Tjänsten Nyhetsbrevet tillhandahållas kostnadsfritt på obestämd tid. Tjänstetagaren kan, när som helst och utan att ange en anledning, avbeställa Nyhetsbrevet (avstå från Nyhetsbrevet) genom att skicka en lämplig begäran till Tjänstegivaren, i synnerhet via e-post under adressen: maritex@maritex.com.pl eller skriftligt under adress: ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia, Polen.
2.2. Tekniska krav för ett korrekt samarbete med Tjänstegivaren datasystem: (1) PC-dator, bärbar dator eller annan multimediaenhet med tillgång till internet, (2) tillgång till e-post, (3) webbläsare: Mozilla Firefox 17.0 och senare eller Internet Explorer 10.0 och senare, Opera 12.0 och senare, Google Chrome 23.0. och senare, Safari 5.0 och senare; (4) aktiverad webbläsarens funktion för att spara Cookies och stödja Javascript.
2.3. Tjänstetagaren ska använda Webbutiken enligt lagen och goda seder och med hänsyn till individens rättigheter samt upphovsrätt och immateriella rättigheter av Tjänstegivaren och tredje part. Tjänstetagaren är skyldig att ange sina uppgifter som stämmer med det faktiska tillståndet. Tjänstetagaren förbjuds att tillhandahålla ett innehåll av olaglig karaktär.
2.4. Reklamationsförfarande:
2.4.1. Reklamationer som rör tillhandahållande av Elektroniska Tjänster av Tjänstegivaren samt övriga reklamationer som rör Webbutikens funktion (exklusive det reklamationsförfarande som anges i Föreskrifternas avsnitt 6) kan ske till exempel:
2.4.2. skriftligt under adress: ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia, Polen;
2.4.3. elektroniskt via e-post under e-postadress: maritex@maritex.com.pl;
2.4.4. elektroniskt via formulär som är tillgängligt på Kontot efter inloggning.
2.4.5. Vi rekommenderar att Tjänstetagaren anger i reklamationens beskrivning: (1) information och omständigheter om föremål för reklamation, särskilt typ och datum för felaktighet, (2) Tjänstetagarens begäran samt (3) reklamationslämnarens kontaktuppgifter – det ska underlätta och snabbar på reklamationshanteringen av Tjänstegivaren. Informationen ovan är bara rekommendation och påverkar inte effektivitet av de reklamationer som inte följer detta förfarande.
2.4.6. Tjänstegivaren ska svara på reklamationen utan dröjsmål, senast 14 kalenderdagar från och med dagen för inlämnandet.

3. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KÖPEAVTAL

3.1. Köpeavtal mellan Kunden och Säljaren ingås genom att lägga Beställningen av Kunden via Beställningsformuläret i Webbutiken enligt avsnitt 2.1.2 i Användarvillkoren.
3.2. Produktpris på Webbutikens webbsida anges enligt Kunden val i polska zloty (PLN), amerikanska dollar (USD) eller euro (EUR) och innehåller skatt. Den beställda Produktens totala prister inklusive skatter samt leveranskostnad (inklusive kostnad för transport, leverans och posttjänster) samt andra kostnader, och när det inte är möjligt att beställa deras belopp – om skyldighet till betalning, visas för Kunden på Webbutikens sidor vid Beställning, samt även när Kunden uttrycker sin vilja att ingå Köpeavtalet.
3.3. Ingående av Köpeavtal i Webbutiken via Beställningsformulär
3.3.1. Köpeavtal mellan Kunden och Säljaren ingås genom att lägga Beställningen av Kunden via Beställningsformuläret i Webbutiken enligt avsnitt 2.1.2 i Användarvillkoren.
3.3.2. Säljaren bekräftar omedelbart mottagning av Beställningen och påbörjar dess genomförande. Beställningens mottagning och början av dess genomförande bekräftas genom att Säljaren skickar till Kunden ett lämpligt e-postmeddelande under den e-postadress som angivit vid Beställningen, som innehåller åtminstone Säljarens förklaring att denne tagit emot Beställningen och påbörjar dess genomförande samt bekräftelse på Köpavtalets ingående. När Kunden fått ovanstående e-postmeddelande ingås Köpeavtalet mellan Kunden och Säljaren.
3.4. Köpavtalets innehåll sparas, skyddas och delas med Kunden genom att (1) publicera dessa Användarvillkor på Webbutikens sida och (2) skicka till Kunden det e-postmeddelande som nämnts i avsnitt 3.3.2. i Användarvillkoren. Köpeavtalets innehåll är ytterligare sparat och skyddat i datasystemet för Säljarens Webbutik.

4. BETALNINGSSÄTT- OCH TIDSFRISTER FÖR PRODUKTEN

4.1. Säljaren tillhandahåller Kunden följande metoder för att betala för Köpeavtalet:
4.1.1. Betalning vid leverans vid mottagning.
4.1.2. Kontant betalning vid hämtning.
4.1.3. Betalning med banköverföring till Säljarens bankkonto.
4.1.4. E-betalningar och kortbetalningar via webbplatsen eCard.pl – nuförtiden möjliga betalningssätt finns på Webbutikens sida i fliken ”Betalningssätt” och på webbplatsen http://www.ecard.pl.
4.1.4.1. E-betalningar och kortbetalningar genomförs enligt Kundens val via webbplatsen eCard.pl. E-betalningar och kortbetalningar hanteras av:
4.1.4.1.1. eCard Spółka Akcyjna med säte i Gdańsk, ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk, Polen, Aktiekapital 16 840 000,00 PLN (helt betalt), registrerat i det nationella domstolsregistret KRS som förs av tingsrätten för Gdańsk-Północ i Gdańsk, Näringslivsavdelningen VII för Nationella domstolsregistret under KRS-nummer: 0000042304, VAT-nummer: 5213103040, REGON-nummer: 01634178600000.
4.2. Betalningstidsfrist
4.2.1. Om Kunden väljer betalning med kontant vid hämtning, med banköverföring, med e-betalning eller med betalningskort, är denne skyldig att betala inom 7 kalendardagar från dagen för ingående av Köpeavtalet, om inget annat anges i Köpeavtalet.
4.2.2. Om Kunden väljer betalning vid leverans vid mottagning, är denne skyldig att betala vid mottagningen.

5. KOSTNAD, SÄTT OCH TID FÖR LEVERANS ELLERMTNING AV PRODUKTEN

5.1. Produktens Leverans till Kunden utförs mot betalning om inte annat anges i Köpeavtalet. Produktens leveranskostnad (inklusive kostnad för transport, leverans och posttjänster) visas för Kunden på Webbutikens sidor i fliken ”Leveranskostnad” och vid Beställning, samt även när Kunden uttrycker sin vilja att ingå Köpeavtalet.
5.2. Produktens hämtning av Kunden är kostnadsfri.
5.3. Säljaren tillhandahåller Kunden följande metoder för att leverera eller hämta Produkten:
5.3.1. Postutskick, postutskick med betalning vid leverans.
5.3.2. Kurirutskick, kurirutskick med betalning vid leverans.
5.3.3. Hämtning sker under adressen: ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia, Polen – på Arbetsdagar mellan 8:00 och 17:00.
5.4. Tiden för Produktens leverans till Kunden är upp till 120 Arbetsdagar om i Produktens beskrivning eller vid Beställning inte angivit en kortare leveranstid. I fall av Produkter med olika leveranstider ska gälla den längsta angivna tiden som inte får överskrida 120 Arbetsdagar. Produktens leveranstid till Kunden börjar löpa på så sätt:
5.4.1. Om Kunden väljer att betala med banköverföring, e-överföring eller betalningskort – från dagen för bokföring av bankkonto eller Säljarens avräkningskonto.
5.4.2. Om Kunden väljer att betala vid leverans – från dagen för ingående av Köpeavtalet.
5.5. Om Kunden väljer Produktens hämtning ska denne hämta ut den inom 30 Arbetsdagar om i Produktens beskrivning eller vid Beställning inte angivit en kortare tid. I fall av Produkter med olika hämtningstider ska gälla den längsta angivna tiden som inte får överskrida 30 Arbetsdagar. Kunden ska meddelas av Säljaren när Produkten är färdig att hämtas. Produktens hämtningstid av Kunden börjar löpa på så sätt:
5.5.1. Om Kunden väljer att betala med banköverföring, e-överföring eller betalningskort – från dagen för bokföring av bankkonto eller Säljarens avräkningskonto.
5.5.2. Om Kunden väljer att betala med kontant vid hämtning – från dagen för ingående av Köpeavtalet.

6. PRDUKTENS REKLAMATION

6.1. Grunden och området för Säljarens ansvar mot Kunden, om den sålda Produkten har ett fysiskt eller juridiskt fel (garanti), bestäms av gällande lagstiftning, i synnerhet av Civilkoden. För Köpeavtal som ingåtts innan den 24 december 2014 bestäms grunden och området för Säljarens ansvar mot Kunden som är en fysisk person och köper Produkten för icke yrkes- eller kommersiella ändamål, med hänsyn till Produktens bristande överensstämmelse med Köpeavtalet av gällande lagstiftning, i synnerhet av polska lagen av den 27 juli 2002 om särskilda villkor för försäljning av konsumentvaror och om ändring av Civilkoden (Polsk författningssamling Dz.U. 2002 nr 141, pos. 1176 med senare ändringar.).
6.2. Säljaren är skyldig att leverera till Kunden Produkten utan fel. Detaljerad information om Säljarens ansvar på grund av Produktens fel och Kundens rättigheter finns på Webbutikens sida i fliken ”Reklamation på vara”.
6.3. Kunden kan lämna in reklamation t.ex.:
6.3.1. skriftligt under adress: ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia, Polen;
6.3.2. elektroniskt via e-post under e-postadress: maritex@maritex.com.pl;
6.3.3. elektroniskt via formulär som är tillgängligt på Kontot efter inloggning (https://www.maritex.com.pl)
6.4. Vi rekommenderar att Kunden anger i reklamationens beskrivning: (1) information och omständigheter om föremål för reklamation, särskilt typ och datum för fel, (2) begäran om att bringa Produkten i överensstämmelse med Köpeavtalet eller meddelande om prissänkning eller ångerrätt samt (3) reklamationslämnarens kontaktuppgifter – det ska underlätta och snabbar på reklamationshanteringen av Säljaren. Informationen ovan är bara rekommendation och påverkar inte effektivitet av de reklamationer som inte följer detta förfarande.
6.5. Säljaren ska svara på Kundens reklamation utan dröjsmål, senast 14 kalenderdagar från och med dagen för inlämnandet. Inget svar från Säljaren inom den angivna tiden innebär att Säljaren har ansett reklamationen som motiverad.
6.6. Kunden som utnyttjar sina garantirättigheter, är skyldig att på Säljarens räkning leverera den felaktiga Produkten under adressen: ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia, Polen. Om på grund av Produktens typ eller monteringssätt är dess leverans problematiskt, är Kunden skyldig att garantera Säljaren tillgång till Produkten på monteringsplatsen.

7. REKLAMATIONS- OCH ANSPRÅKSHANTERING UTANFÖR DOMSTOL SAMT REGLER FÖR ÅTKOMST TILL DESSARFARANDEN

7.1. Detaljerad information om Kundens (som är konsument) möjlighet till att använda utomrättsliga medel för att hantera reklamationer och anspråk samt regler för åtkomst till dessa förfaranden finns i säten och på webbsidor av distriktets (stadens) konsumentombudsmän, samhällsorganisationer som skyddar konsumenter, Landskapens Handelsinspektioner samt på följande webbsidor av Konkurrens- och konsumentverket: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php och http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
7.2. Kunden som är konsument kan på följande sätt använda utomrättsliga medel för att hantera reklamationer och anspråk:
7.2.1. Kunden är berättigad att lämna till permanent skiljedomstol för konsumentärenden som nämnts i art. 36 av polska lagen av den 15 december 2000 om Handelsinspektion (Polska författningssamling Dz.U. 2001 nr 4 pos. 25 med senare ändringar) ansökan om lösning av tvisten som framgått av Köpeavtalet. Användarvillkor för organisationer och åtgärder av permanenta skiljedomstolar för konsumentärenden bestäms av förordningen av den polska justitieministern av den 25 september 2001 om bestämning av villkor för organisationer och åtgärder av permanenta skiljedomstolar för konsumenter. (Polsk författningssamling Dz. U. 2001, Nr 113, pos. 1214).
7.2.2. Kunden är berättigad att lämna till landskapets inspektör på Handelsinspektionen enligt art. 36 av polska lagen av den 15 december 2000 om Handelsinspektion (Polska författningssamling Dz.U. 2001 nr 4 pos. 25 med senare ändringar) ansökan om inledande av medlingsförfarandet om förlikning av tvisten mellan Kunden och Säljaren. Information om regler och läge av medlingsförfarande som förs av landskapets inspektör för Handelsinspektionen är tillgänglig i säten och på webbsidor av respektive Landskapens Handelsinspektioner.
7.2.3. Kunden kan få en kostnadsfri hjälp för att lösa tvisten mellan Kunden och Säljaren genom att även utnyttja kostnadsfri hjälp från distriktets (stadens) konsumentombudsman eller samhällsorganisation som skyddar konsumenträttigheter (bl.a. Konsumentfederation, Förbund av polska konsumenter). Konsumentfederationen ger rådgivning under kostnadsfri konsumenthjälplinje 800 007 707 och via Förbundet av polska konsumenter under e-postadress porady@dlakonsumentow.pl.
7.3 Under adressen http://ec.europa.eu/consumers/odr finns EU:s plattform för tvistlösning online mellan konsumenter och företagare (ODR-plattform). ODR-plattformen är en interaktiv, flerspråkig webbplats med komplex kontaktpunkt för konsumenter och företagare som strävar efter att utanför domstol lösa tvisten om avtalsförpliktelser som härrör från köpeavtal eller tjänsteavtal.

8. ÅNGERRÄTT

(GÄLLER FÖR KÖPEAVTAL SOM INGÅTT EFTER 25 DECEMBER 2014)
8.1. Konsumenten, som ingått ett distansavtal, kan inom 14 kalendardagar avstå från det utan att ange anledning och utan kostnader förutom de som bestämts i Föreskrifternas avsnitt 8.8. För att möta tidsfristen ska man skicka meddelande före dess utgång. Meddelande om ångerrätt kan lämnas till exempel:
8.1.1. skriftligt under adress: ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia, Polen;
8.1.2. elektroniskt via e-post under e-postadress: maritex@maritex.com.pl;
8.2. Exempel på formulär för att avstå från avtalet finns i bilagan 2 till Lagen om Konsumenträttigheter samt på Webbutikens hemsida under fliken ”Att avstå från avtal”. Konsumenten kan använda vår formulärmall men det är inte obligatoriskt.
8.3. Tidsfristen för ångerrätt börjar löpa:
8.3.1. för avtal enligt vilket Säljaren ger ut Produkten och är skyldig att överföra sin egendom (t.ex. Köpeavtal) – från dagen då Produkten blev egendom konsument eller tredje part angiven av konsument annan än transportör, och för avtal, som: (1) omfattar flera Produkter som levereras separat, i partier eller i delar – från dagen då sista Produkten, partiet eller delen levererades eller (2) gäller för regelbundna leveranser av Produkterna under bestämd tid – från dagen då första Produkten levererades,
8.3.2. för övriga avtal – från dagen då avtalet ingicks.
8.4. Om man avstår från distansavtalet anses det som ogiltigt.
8.5. Säljaren är skyldig att omedelbart, inte senare än 14 kalendardagar efter att ha fått Konsumentens meddelande om ångerrätt, lämna tillbaka Konsumenten alla betalningar som gjorts, inklusive Produktens leveranskostnad (med undantag för extra kostnader för ett leveranssätt valt av Kunden som är annat än den billigaste leveransen tillgänglig i Webbutiken). Säljaren ska återbetala betalningen med samma betalningssätt, som användes av Konsumenten, om inte Konsumenten uttryckligen har godkänt en annan betalningsmetod, som inte betyder några kostnader för denne. Om Säljaren inte föreslagit att hämta Produkten från Konsumenten kan hålla inne återbetalningen tills Produkten har lämnats tillbaka eller bevis på dess retur skickats, beroende på vilken händelse som inträffar först.
8.6. Konsumenten är skyldig att omedelbart, inte senare än 14 kalendardagar från dagen då avtalet avstods från, lämna tillbaka Produkten till Säljaren eller annan part berättigad av Säljaren för mottagning, om Säljaren inte föreslagit att ta emot Produkten själv. För att möta tidsfristen ska man lämna tillbaka Produkten före dess utgång. Konsumenten kan lämna tillbaka Produkten under adress: ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia, Polen.
8.7. Konsumenten står för värdeminskning av Produkten som följd av dess användning på annat sätt än det var nödvändigt för att fastställa Produktens natur, egenskaper och funktion.
8.8. Konsumenten står för möjliga kostnader förknippade med att Konsument utövar ångerrätten:
8.8.1. Om Konsumenten har valt Produktens leveranssätt annat än den billigaste leveransen tillgänglig i Webbutiken är Säljaren inte skyldig att återbetala extra kostnader som Konsumenten betalat.
8.8.2. Konsumenten står för direkta kostnader för Produktens retur.
8.8.3. Om Produkten är en tjänst som börjades – på uttryckligt begäran av Konsumenten – tillhandahålla innan tidsfristen för att avstå från avtalet har löpt ut, är Konsumenten som utövar sin ångerrätt efter att ha meddelat sådan begäran skyldig att betala för dem tjänster som genomförts till ångerrättens utövande. Det belopp som ska betalas beräknas i proportion till omfattningen av den genomförda tjänsten, inklusive det avtalade priset eller ersättningen. Om priset eller ersättningen är överdrivna, beloppet beräknas baserat på marknadsvärde av den genomförda tjänsten.
8.9. Ångerrätten för distansavtal ges inte till Konsumenten vid avtal:
8.9.1. (1) om tjänsten, som helt tillhandahållits av Säljaren efter uttryckligt samtycke av Konsumenten och efter att Konsumenten informerades av Säljaren om förlusten av ångerrätten när tjänsten ska ha tillhandahållits, (2) i vilket priset eller ersättningen beror på svängningar på finansmarknaden, vilka Säljaren har inte någon kontroll över, och som kan inträffa innan tidsfristen för att avstå avtalet löper ut, (3) i vilket föremål är att tillhandahålla en icke-prefabricerad Produkt, tillverkad enligt Konsumentens specifikationer eller som används för att möta hans individuella behov; (4) i vilket föremål är Produkten som kan förstöras snabbt eller som har en kort hållbarhetstid, (5) i vilket föremål är Produkten som levereras i en förseglad förpackning, vilken efter förpackningen öppnas inte går att returera på grund av hälsoskäl eller hygieniska skäl, om förpackningen har öppnats efter leveransen, (6) i vilket föremål är Produkter som efter leveransen, på grund av deras karaktär, är oskiljaktig förbindade med andra saker, (7) i vilket föremål är alkoholdrycker vars pris fastställts när Köpeavtalet ingicks och vars leverans kan genomföras efter 30 dagar och vars värde beror på svängningar på finansmarknaden, vilka Säljaren har inte någon kontroll över, (8) i vilket Konsumenten uttryckligen begärt att Säljaren skulle komma för att utföra akut reparation eller underhåll; om Säljaren tillhandahåller även andra tjänster än de som Konsumenten krävde att utföra, eller levererar Produkter andra än ersättningsdelar som är nödvändiga för reparation eller underhåll, har Konsumenten ångerrätten för ytterligare tjänster eller Produkter, (9) i vilket föremål är ljud- eller bildupptagningar, eller datorprogram som levereras i en förseglad förpackning, om förpackningen öppnades efter leveransen, (10) som gäller leveransen av tidningar, tidskrifter eller magasinen med undantag av prenumeration, (11) som ingåtts i form av en offentlig auktion, (12) om tillhandahållande av boende för annat ändamål än bostadsändamål, godstransport, biluthyrning, catering, tjänster i samband med fritidsaktiviteter, underhållning, sport eller kultur, om avtalet innehåller en dag eller period för tjänstens tillhandahållande, (13) som gäller leveransen av digitala innehåll, som inte lagras på ett konkret medium, om tjänsten börjades att tillhandahållas med uttryckligt samtycke av Konsumenten innan tidsfristen för att avstå avtalet löpt ut och efter att Konsumenten informerades av Säljaren om förlusten av ångerrätten.

9. BESTÄMMELSER FÖR FÖRETAGARE

9.1. Detta avsnitt i Användarvillkoren och bestämmelser i det gäller endast Kunder och Tjänstetagare som inte är konsumenter.
9.2. Säljaren har rätt att avstå från Försäljningsavtalet som ingåtts med Kunden som inte är konsument inom 14 kalendardagar från dagen för dess ingående. Avståendet av Köpeavtalet sker i detta fall utan att ange någon anledning och ger Kunden som inte är konsument ingen rätt till anspråk mot Säljaren.
9.3. För Kunderna som inte är konsumenter är Säljaren berättigad att begränsa tillgängliga betalningssätt och även kräva förskottsbetalning i sin helhet eller delvis, oberoende av betalningssätt som valts av Kunden och faktum att Köpeavtalet ingåtts.
9.4. Vid Produktens överföring till transportören går alla fördelar och nackdelar med Produkten samt risk för Produktens oavsiktliga förlust eller skadagår över till Kunden som inte är konsument. I detta fall ansvarar Säljaren inte för Produktens förlust, brist eller skada som uppstått efter att den övertagits av transportören tills den mottagits av Kunden samt för försening av leveransen.
9.5. Om Produkten levereras till Kunden via transportören är Kunden som inte är konsument skyldig att kontrollera leveransen inom den tid och på det sätt som antagits för den typ av leveranser. Om Kunden fastställer att Produkten har fått brister eller skador under transporten, är denne skyldig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att bestämma transportörens ansvar.
9.6. Enligt art. 558 § 1 i Civilkoden är Säljarens ansvar för Produktgaranti mot Kunden som inte är konsument borttaget.
9.7. Om Tjänstetagaren inte är konsument, kan Tjänstegivaren kan säga upp avtalet om tillhandahållande av Den Elektroniska Tjänsten till omedelbart upphörande och utan att ange någon anledning genom att skicka Tjänstetagaren en lämpligt meddelande.
9.8. Tjänstegivarens/Säljarens ansvar mot Tjänstegivaren/Kunden som inte är konsument, utan hänsyn till dennes rättsliga grund, är begränsat – både när det gäller ett enkelt anspråk och alla anspråk totalt till det betalda beloppet och leveranskostnaden för Köpeavtalet, inte mer än till 1000 PLN. Tjänstegivaren/Säljaren ansvarar inte mot Tjänstetagaren/Kunden som inte är konsument för typiska skador som kan förutsägas vid tidpunkten då avtalet ingicks och ansvarar inte för uteblivna fördelar mot Tjänstetagaren/Kunden som inte är konsument.
9.9. Alla tvister mellan Säljaren/Tjänstegivaren och Kunden/Tjänstetagaren som inte är konsument kommer att överlämnas till den domstol som är behörig för Säljarens/Tjänstegivarens säte.

10. SLUTBESTÄMMELSER

10.1. Avtal som ingås via Webbutiken är på polska.
10.2. Ändring av Användarvillkoren:
10.2.1. Tjänstegivaren förbehåller sig rätt att ändra Användarvillkoren av viktiga anledningar, såsom: ändring av lagstiftning, ändring av betalnings- och leveranssätt i det området dessa ändringar påverkar genomförande av bestämmelser i dessa Användarvillkor.
10.2.2. Om avtal som ingås baserat på dessa Användarvillkor är av permanent karaktär (t.ex. tillhandahållande av Den Elektroniska Tjänsten – Konto) förbinder de ändrade Användarvillkoren Tjänstetagaren, om de krav som anges i art. 384 och 384 [1] i Civilkoden, dvs. att Tjänstetagaren har på ett korrekt sätt meddelat om ändringarna och inte avstått från avtalet inom 14 kalendardagar från dagen för meddelandet, har bevarats. Om ändringen av Användarvillkoren skulle leda till införande av nya avgifter eller höjning av de nuvarande avgifterna är Tjänstetagaren som är konsument berättigad att avstå från avtalet.
10.2.3. Om avtal som ingås baserat på dessa Användarvillkor är av en annan karaktär än permanent karaktär (t.ex. Försäljningsavtal) ska ändringarna av Användarvillkoren inte på något sätt kränka rättigheter som fått av Tjänstatagare/Kunder som är konsumenter innan den dagen då ändringarna av Användarvillkoren införs, i synnerhet ska de inte påverka dem Beställningar som läggs eller redan lagts samt dem Köpeavtal som ingåtts, genomförs eller avslutats.
10.3. I fall som inte regleras av dessa Användarvillkor tillämpas gällande polsk lagstiftning, i synnerhet: Civilkoden; polska lagen av den 18 juli 2002 om elektroniska tjänster. (Polsk författningssamling Dz.U. 2002 nr 144, pos. 1204 med senare ändringar); för Köpeavtal som ingåtts efter 24 december 2014 med Kunder som är konsumenter – bestämmelser i lagen om vissa konsumenträttigheter och om ansvar för skada orsakad av en farlig produkt av den 2 mars 2000 (Polsk författningssamling Dz. U. 2000 nr 22, pos. 271 med senare ändringar) och polska lagen om särskilda villkor för försäljning av konsumentvaror och om ändring av Civilkoden av den 27 juli 2002 (Polsk författningssamling Dz.U. 2002 nr 141, pos. 1176 med senare ändringar); för Köpeavtal som ingåtts efter 25 december 2014 med Kunder som är konsumenter – bestämmelser i lagen om konsumenträttigheter av den 30 maj 2014 (Polsk författningssamling Dz.U. 2014 pos. 827 med senare ändringar); samt andra lämpliga föreskrifter i den gällande lagen.

© Maritex Leszek Łosin Sp. j. Wszystkie prawa zastrzeżone. Systemy OmniChannel eCommerce: i-systems.pl

Exempelbild – produkten överensstämmer med beskrivningen men kan avvisa från den som visas på bilden (form, färg, andra egenskaper)