Halvledare

Halvledare är ämnen vars resistans kan variera beroende på temperatur, dopning, belysning och andra faktorer. Halvledande komponenter, dvs. aktiva komponenter används ofta i alla grenar inom elektronik.

Maritex har i sitt erbjudande:
- dioder (likriktardioder, snabba dioder, omkopplande dioder, Zenerdioder, Schottkydioder, TVS dioder typ transil,)
- Graetzbryggor
- transistorer (bipolära, unipolära – MOSFET med N och P kanaler, IGBT)
- tyristorer, diacs, triacs
- spänningsstabilisatorer (linjära, impuls, LDO, VLDO, ULDO, källor till referensspänning)
- CMOS logiska kretsar (av serie CD, 74HC, 74HCT, 74LV)
- TTL logiska kretsar (av serie 74LS)
- minnen (FLASH, EPROM, EEPROM, SRAM, FRAM)
- mikrokontrollers (från Atmel och Microchip)
- styrenheter till LED (från iWATT, Macroblock, Allegro, Infineon, Dongwoon osv.)
- komparatorer, operationsförstärkare , temperatursensorer
- omvandlare (analog-digitala, digital-analoga, spänning-frekvens)
- perifera kretsar (vakthundar, multiplexorer, klockor, timers, spänningskontrollsystem)
- gränssnitt, transceivers (RS232, RS485, RS422, CAN, linjens sändare/mottagare)
- system för MEMS-sensorer
- optokomponenter (optokopplare, optotriacs)
- radiokretsar nyhet i vårt erbjudande (sändnings-, mottagningssystem)
© Maritex Leszek Łosin Sp. j. Wszystkie prawa zastrzeżone. Systemy OmniChannel eCommerce: i-systems.pl

Exempelbild – produkten överensstämmer med beskrivningen men kan avvisa från den som visas på bilden (form, färg, andra egenskaper)