Reklamationer

Reklamationsförfarande:

1. Reklamationer som rör tillhandahållande av Elektroniska Tjänster av Tjänstegivaren samt övriga reklamationer som rör Webbutikens funktion (exklusive det reklamationsförfarande som anges i Föreskrifternas avsnitt 6) kan ske till exempel:

  • skriftligt under adress: ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia, Polen;
  • elektroniskt via e-post under e-postadress: maritex@maritex.com.pl;
  • elektroniskt via formulär som är tillgängligt på Kontot efter inloggning. Reklamationer lämnas till försäljningsdokument från nivå MITT KONTO > BETALNINGAR.

2. Vi rekommenderar att Tjänstetagaren anger i reklamationens beskrivning: (1) information och omständigheter om föremål för reklamation, särskilt typ och datum för felaktighet, (2) Tjänstetagarens begäran samt (3) reklamationslämnarens kontaktuppgifter – det ska underlätta och snabbar på reklamationshanteringen av Tjänstegivaren. Informationen ovan är bara rekommendation och påverkar inte effektivitet av de reklamationer som inte följer detta förfarande.

3. Under adressen http://ec.europa.eu/consumers/odr finns EU:s plattform för tvistlösning online mellan konsumenter och företagare (ODR-plattform). ODR-plattformen är en interaktiv, flerspråkig webbplats med komplex kontaktpunkt för konsumenter och företagare som strävar efter att utanför domstol lösa tvisten om avtalsförpliktelser som härrör från köpeavtal eller tjänsteavtal.

4. Tjänstegivaren ska svara på reklamationen utan dröjsmål, senast 14 kalenderdagar från och med dagen för inlämnandet.

© Maritex Leszek Łosin Sp. j. Wszystkie prawa zastrzeżone. Systemy OmniChannel eCommerce: i-systems.pl

Exempelbild – produkten överensstämmer med beskrivningen men kan avvisa från den som visas på bilden (form, färg, andra egenskaper)